ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice

 

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje o rozpoczęciu budowy kanalizacji sanitarnej w Międzyświeciu i Wilamowicach w rejonie ulic: Iskrzyczyńska, Blokowa, Cieszyńska, Promykowa i Malinowa. Spotkanie informacyjne dotyczące rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej dla mieszkańców terenów objętych inwestycją odbędzie się:

23.05.2018r. (środa ) o godz. 17.00  w sali Przedszkola Publicznego w Międzyświeciu przy ul. Malinowej 2.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr 603 638 521.

Zobacz: mapa

Zobacz: wykaz planowanych podłączeń ujętych w projekcie budowlano – wykonawczym.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania ZAWIADOMIENIE O ZEBRANIU W SPRAWIE BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ w sołectwach Międzyświeć i Wilamowice została wyłączona

Podpisano umowę o przyznaniu pomocy

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w dniu 24.11.2017r. podpisała z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Podpisano umowę o przyznaniu pomocy została wyłączona