Podsumowanie projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. dnia 28.06.2019r. przystąpiła do użytkowania kanalizacji sanitarnej w sołectwie Międzyświeć w rejonie Zespołu Szkół Przyrodniczo – Technicznych. Tym samym zakończono realizację całej operacji pod tytułem „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć i Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”.

Całkowita wartość projektu brutto – 4 844 646,33 zł

Całkowita wartość projektu netto – 3 938 736,86 zł

Dofinansowanie PROW – 1 987 981,00 zł

Wkład własny netto:

środki własne netto – 223 755,86 zł

finansowane z pożyczek  WFOŚiGW – 1 727 000,00 zł (pożyczką objęta była część zadania dotycząca rozbudowy kanalizacji sanitarnej o wartości  3 909 251,86 zł)

Inwestorem operacji i beneficjentem dofinansowania była Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. będąca w 100% własnością Gminy Skoczów.

Zadanie realizowane było dwuetapowo.  Pozyskane w/w środki pozwoliły na wybudowanie:

I etap – Ochaby Małe Lewobrzeżne, kanalizacja sanitarna grawitacyjno – ciśnieniowa o łącznej długości  5,91 km wraz z przepompownią ścieków przy ul. Dębowieckiej, oraz niewielki odcinek sieci wodociągowej w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 0,187 km. Realizacja 2018 rok.

II etap – od Wilamowic do Międzyświecia – cześć Zachodnia, sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej  o długości 3,94 km oraz tłocznia ścieków przy ul. Promykowej. Realizacja w latach 2018 – 2019.

Łączna liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 szt., przyłączy wodociągowych 2 szt.

Tłocznia ścieków przy ul. Promykowej w Międzyświeciu.
Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.