Podsumowanie projektu pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Wiślica zlewnia przepompowni P8III i P10III dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. informuje że już pierwsi odbiorcy korzystają
z wybudowanej kanalizacji sanitarnej w ramach operacji pn. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Wiślica zlewnia przepompowni P8III i P10III .

Łączna liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 101 szt., liczba planowanych odbiorców operacji  korzystających z ulepszonej infrastruktury 440 RLM.

Całkowita wartość projektu brutto – 6 295 209,01 zł

Całkowita wartość projektu netto – 5 054 724,26 zł

Dofinansowanie PROW – 3 012 019,00 zł

Zadanie objęte było również finansowaniem z pożyczki  WFOŚiGW w Katowicach.

Inwestorem operacji i beneficjentem dofinansowania jest Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. będąca w 100% własnością Gminy Skoczów.

Zadanie realizowane było jednoetapowo.  Pozyskane w/w środki pozwoliły na wybudowanie urządzeń kanalizacji sanitarnej  o łącznej długości 8,716 km (w tym kanalizacja grawitacyjna 7,702 km, rurociąg tłoczny 1,014 km),  wraz z dwoma przepompowniami ścieków.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.