Podpisano umowę o przyznaniu pomocy

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w dniu 24.11.2017r. podpisała z Województwem Śląskim umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc została przyznana na realizację operacji „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w sołectwach Ochaby, Międzyświeć, Wilamowice oraz rozbudowa sieci wodociągowej w sołectwie Ochaby – Gmina Skoczów”.

Inwestycja będzie przebiegała dwuetapowo. W I etapie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w sołectwie Ochaby o łącznej długości 5923 m wraz z przepompownią ścieków, oraz sieć wodociągowa w rejonie ul. Podbór w Ochabach Wielkich o długości 187 m. W drugim etapie wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w sołectwach Międzyświeć – część zachodnia i Wilamowice. Ta część systemu będzie się składać z 3920 m sieci oraz tłoczni ścieków. Etap I ma zostać zakończony do marca 2019 r., natomiast etap II do września 2019r.

Łącznie liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 136 szt., zaś liczba przyłączy wodociągowych 2szt.

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 3 865 571,55 zł, z czego 1 987 981 zł to dofinansowanie w ramach podpisanej umowy.

Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.