Podpisano umowę o przyznaniu pomocy w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Miejska Spółka SKO-EKO Sp. z o.o. w dniu 29.03.2023r. podpisała z Samorządem Województwa Śląskiego w Katowicach umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc została przyznana na realizację operacji „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza aglomeracją: Wiślica zlewnia przepompowni P8III i P10III”.

Inwestycja zostanie zrealizowana w jednym etapie. Wykonana zostanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej w sołectwie Wiślica o łącznej długości 8638 m wraz
z dwoma przepompowniami ścieków. Zakończenie robót budowlanych nastąpi do końca 2023r., w 2024r.  rozpoczną się podłączenia budynków.

Łącznie liczba planowanych przyłączy kanalizacyjnych wynosi 101 szt., co przekłada się na liczbę planowanych odbiorców operacji korzystających z ulepszonej infrastruktury kanalizacyjnej wynoszącą 440 mieszkańców.

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia wynosi 5  859 281,92 PLN, z czego 3 012 019 PLN to dofinansowanie w ramach podpisanej umowy.

 

Print Friendly, PDF & Email
Ten wpis został opublikowany w kategorii Bez kategorii. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.